Wysokie zbiory zbóż w Czechach

Zbiory zbóż w Czechach przekroczyły wszelkie oczekiwania. Plony wyniosły średnio 4,46 ton z 1 ha, czyli były o 7% większe niż rok wcześniej. Plony kukurydzy wyniosły 4,5 tony z 1 ha (wzrost o 7,7% w porównaniu z 2006 r.), pszenicy ozimej – 5,0 tony, pszenicy jarej – 3,39 tony, jęczmienia ozimego – 4,77 tony, jęczmienia jarego – 3,67 tony, żyta – 4,61 tony, owsa – 3,05 tony i pszenżyta – 4,41 tony. Zbiory wyniosły ogółem 6,4 mln ton. N


W porównaniu z 2006 r. wzrosły one o 10% – powodem tego był zarówno wzrost plonów, jak i powierzchni uprawy. Ze względu na rosnący popyt na rynku europejskim zwiększyły się ceny zbóż. Ma to wpływ na wzrost cen pasz, co z kolei wpływa na wzrost cen wieprzowiny i mięsa drobiu. Niektóre zakłady mięsne planują zwiększenie cen swoich produktów nawet o 30%.

(Agra Europe 2007, nr 2273, s. M/5)
W.M.