Wysokie zbiory pszenicy na świecie

Według szacunków ministerstwa rolnictwa USA, zbiory pszenicy na świecie osiągną w bieżącym roku rekordowy poziom 676,3 mln ton. Będą one o 11% większe niż w 2007 r.

W największym stopniu zbiory pszenicy wzrosły w Unii Europejskiej, Rosji i na Ukrainie. W krajach europejskich, a szczególnie w Niemczech zanotowano najwyższe plony. W Australii, gdzie wciąż panuje susza zbiory szacuje się na 22 mln ton (w ubiegłym roku – 13,04 mln ton). W Kanadzie zbiory szacuje się na 25,4 mln ton, a w USA – na 67 mln ton.

(Agra Europe 2008, nr 2328, s. M/9)
W.M.