Wysoka produkcja zbóż, ceny w dół

Pierwsze prognozy USDA dotyczące zbiorów zbóż na świecie w sezonie 2014/15 są optymistyczne. Najprawdopodobniej czeka nas kolejny sezon wysokiej produkcji zbożowej w skali globu, pozwalający zarówno na wyraźniejsze spadki cen zbóż, zwłaszcza w segmencie paszowym, jak i na dalszą odbudowę światowych zapasów.

Globalny bilans zbożowy pozostanie w dalszym ciągu w miarę komfortowy. Prognozowana produkcja ma być co prawda niższa w porównaniu z ubiegłym sezonem handlowym, ale dzięki wysokim zapasom podaż zbóż w skali globu będzie o 0,8% wyższa niż w kończącym się sezonie.

Po raz kolejny ma obrodzić kukurydza. Zbiory tego gatunku mają być zbliżone do rekordu z sezonu 2013/14. Bilans pszenicy także wygląda dobrze. W niektórych rejonach świata zbiory będą co prawda niższe – dotyczy to przede wszystkim USA i Ukrainy – niemniej jednak nie będzie to w istotny sposób wpływać na rynek. Większe znaczenie dla kształtowania się cen zbóż może mieć eskalacja konfliktu w basenie Morza Czarnego, przede wszystkim z powodów ewentualnych problemów logistycznych z transportem zbóż z tego rejonu niż gorszych wyników produkcji zbożowej. Prognozy produkcji zbożowej dla Rosji, Ukrainy i Kazachstanu są relatywnie wysokie.

W ostatnim czasie dobre prognozy produkcji zbożowej w nadchodzącym sezonie podało też FAO. Pomiędzy obu ośrodkami prognostycznymi (USDA i FAO) występują co prawda pewne rozbieżności, jednak wnioski z analizy prognozowanych bilansów zbóż są takie same.

W ostatnim tygodniu notowania zbóż w kontraktach terminowych na kluczowych giełdach wyraźnie się obniżyły. To przede wszystkim reakcja na optymistyczne prognozy. I tak na paryskiej giełdzie notowania pszenicy we wszystkich trzech monitorowanych kontraktach spadły o ok. 4% do ok. 199 EUR/tonę (tydzień do tygodnia). Kukurydza w najbliższym kontrakcie potaniała przez tydzień o 3,5% do 178 EUR/tonę. Taniały zboża na giełdzie w Londynie i Budapeszcie, a także na giełdach amerykańskich.

(Źródło: FAMMU/FAPPA)