Wyrównanie ceny sprzedaży świń

Świnie

Od 8 do 12 września 2017 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń (strefa objęta restrykcjami ASF), których sprzedaż nastąpiła w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 roku.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń

– Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR. .Mapa określająca aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami z tytułu ASF jest dostępna na stronie Głównej Inspektoratu Weterynarii, w zakładce ASF http://www.wetgiw.gov.pl/719—asf-w-polsce  – informuje Biuro Prasowe AR i MR

Źródło: AR i MR