fbpx
Strona głównaPrawo i finanseNajnowsze informacjeWyprzedzające finansowanie w ramach Planu Strategicznego dla WPR. Projekt trafił do konsultacji...

Wyprzedzające finansowanie w ramach Planu Strategicznego dla WPR. Projekt trafił do konsultacji publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyprzedzającego finansowania pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 został 1 lutego skierowany do konsultacji publicznych.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, rozliczania i zwrotu środków publicznych przeznaczonych pomoc finansową w ramach WPR, oraz formy i sposób zabezpieczania wypłaconych środków.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano rozwiązanie pozwalające uniknąć obowiązku ustanawiania dwóch zabezpieczeń w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową, tj. jednego na potrzeby przekazania wyprzedzającego współfinansowania pomocy, drugiego jako wymóg należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy. Zamiast tego zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy będzie jednocześnie zabezpieczeniem środków wyprzedzającego współfinansowania, ustanawianego w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową.

Ministerstwo podaje przykład takiej sytuacji: Beneficjent we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o wypłatę wyprzedzającego współfinansowania do agencji płatniczej jednorazowo w wysokości 2 500 000 zł. Agencja płatnicza pozytywnie oceniła wniosek o przyznanie pomocy, tym samym potwierdzając możliwość wypłaty wyprzedzającego współfinansowania w kwocie 2 500 000 zł (kwota przyznanej pomocy jest odpowiednio wyższa). Aby otrzymać tę kwotę, beneficjent musi ustanowić zabezpieczenie w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową, do dnia rozliczenia środków, na całkowitą kwotę wynikającą z umowy o przyznanie pomocy w celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy, jeżeli takie zabezpieczenie jest wymagane. Na podstawie takiego zabezpieczenia agencji płatnicza może wypłacić wyprzedzające współfinansowanie w wysokości 2 000 000 zł, ponieważ ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy jest równoznaczne z ustanowieniem zabezpieczenia środków na wyprzedzające współfinansowanie. Na pozostałą kwotę w wysokości 500 000 zł (2 500 000 zł całkowita kwota wyprzedzającego współfinansowania – 2 000 000 zł zabezpieczenie w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową = 500 000 zł) wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie, w co najmniej jednej z form: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, weksla z poręczeniem wekslowym banku.

W przypadku gdy, zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy ustanawianie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy nie jest wymagane, to jednak dla wypłaty wyprzedzającego współfinansowania, beneficjent będzie zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia środków wyprzedzającego współfinansowania do wysokości 2 000 000 zł w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową, a na kwotę przekraczającą 2 000 000 zł (w podanym przykładzie 500 000 zł) dodatkowego zabezpieczenia w co najmniej jednej z form wymienionych wyżej.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368952/katalog/12948344#12948344) O ocenę projektu poproszono 169 podmiotów – instytucji naukowych, urzędów publicznych, organizacji branżowych zrzeszających producentów żywności, izb, związków i stowarzyszeń rolniczych. Strony mogą zgłaszać swoje uwagi w ciągu 21 dni.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.