Wypłaty dopłat trwają

W ciągu pierwszych czterech dni ARiMR wypłaciła rolnikom niemalże 2,4 miliarda złotych 245 tysiącom rolników za dopłaty bezpośrednie za 2009.

Jako pierwsi pieniądze z dopłat bezpośrednich otrzymują rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych. 12,6 mld zł jest sumą przeznaczoną na realizację dopłat bezpośrednich za 2009 rok. Jest to niemalże kwota wyższa o 40% od tej wypłaconej za 2008 rok. ARiMR zaplanowała, że w grudniu tegoroczne płatności otrzyma około milion uprawnionych rolników.
Zgodnie z prawem Unii Europejskiej ARiMR rozpoczęła wypłaty tegorocznych dopłat bezpośrednich i powinna je wypłacić wszystkim uprawnionym do 30 czerwca 2010 r. Wnioski o przyznanie tych płatności złożyło wiosną br. blisko 1,4 miliona rolników.

Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom oraz stawki płatności obowiązujące w 2009 roku:

 1. jednolita płatność obszarowa (JPO) – 506,98 zł/ha
 2. krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:
  • płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) – 356,47 zł/ha
  • płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 507,54 zł/ha
  • płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 861,32 zł/ha
  • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 502,62 zł/ha
 3. płatność do upraw roślin energetycznych – 190,33 zł/ha
 4. płatność cukrowa – 53,47 zł/tonę
 5. pomoc do rzepaku – 176 zł/ha
 6. oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 166,82 zł/tonę
 7. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budżetu UE, 719,02 zł z budżetu krajowego).