Wypłata dopłat nie jest zagrożona

Wypłata płatności bezpośrednich nie jest zagrożona. Pieniądze na konta rolników trafią jednak ze względu na wadliwie funkcjonujący system informatyczni nieco później niż w latach poprzednich – poinformował Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas konferencji prasowej zorganizowanej 18 lutego w siedzibie resortu rolnictwa w Warszawie.

Jak zaznaczył wiceminister dzisiejsze problemy z płynnością wypłat dla rolników za 2015 rok są wynikiem zaniechań poprzedniego kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które doprowadziły do około 4 – miesięcznego opóźnienia w budowie systemu informatycznego, za pomocą, którego realizowane są dopłaty.
 
Podkreślił przy tym, że niezbędne zmiany kadrowe w ARiMR, które dotyczyły tylko kilku procent pracowników nie mają żadnego wpływu na realizację płatności, a ciężka praca nowego kierownictwa agencji oraz pracowników w biurach powiatowych doprowadziły do tego, że opóźnienia nie są aż tak duże, jak to wyglądało jeszcze w połowie listopada ubiegłego roku.
 
– Mając świadomość trudnej sytuacji rolników podjęliśmy decyzję o uruchomieniu 6-cio miesięcznych kredytów obrotowych do wysokości Jednolitej Płatności Obszarowej – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.
 
Oprocentowanie będzie pokrywała ARiMR, a rolnicy zapłacą jedynie prowizję w wysokości 0,25% od udzielonego kredytu. 
Od 1 grudnia ub.r. do 18 lutego 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 3,38 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 794 tys. rolników.
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na realizację tych dopłat wynosi 14,49 mld złotych. Dotychczas Agencja wypłaciła łącznie 6,06 mld złotych. Zgodnie z przepisami ARiMR zakończy realizację wszystkich płatności obszarowych do 30 czerwca 2016 roku.
 
Obi oba