Wypas mamek tylko do 120 dni

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę rozporządzenia z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Dobrostan zwierząt”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz,u. 2020 poz. 382) i skrócenie okresu wypasu krów mamek do 120 dni.

Zdaniem PZHiPBM zmiana ta pozwoli rolnikom na złożenie wniosków do dnia 15 czerwca 2020 roku i uzyskanie wsparcia w zakresie „Dobrostanu zwierząt”, bądź też uznanie spełnienia wymogu dotyczącego 140 – dniowego wypasu na podstawie oświadczenia złożonego przez rolnika do programu poprawy dobrostanu zwierząt, stanowiącego załącznik do rozporządzenia o terminie wypasu.

Rozporządzenie z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Dobrostan zwierząt”, w zakresie pakietu 2 wariant 2.3 dobrostan krów mamek przewidywało, iż podmiot ubiegający się o pomoc musi prowadzić wypas krów mamek w okresie 140 dni w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 października, jeżeli wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia lub też od dnia złożenia wniosku do dnia 15 października.

– Jednakże w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub niezwiązanej do tytoniu do dnia 15 czerwca 2020 beneficjent składający wniosek w ramach ,, Dobrostanu krów mamek” musi złożyć wniosek najpóźniej do dnia 28 maja 2020r. aby spełnić wymogi 140 dni wypasu. Złożenie wniosku po tym terminie wyklucza go z możliwości otrzymania płatności do poprawy dobrostanu. Takim problemem zostało dotkniętych wielu rolników, którzy mając świadomość, iż mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie do dnia 15 czerwca, nie składało tych wniosków wcześniej, pomimo iż ich zwierzęta od wielu tygodni znajdują się na pastwiskach. Należy pamiętać, że sytuacja związana z epidemią ograniczała możliwości przemieszczania się, nie funkcjonowały normalnie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wystąpił problem uzyskania wyjaśnień czy też informacji w tym zakresie – uzasadnia Jacek Zarzecki, prezes zarządu PZHiPBM.

Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności