Wyniki badań w kierunku wąglika potwierdzone

Dodatni wynik badania w kierunku wąglika uzyskał Główny Lekarz Weterynarii z Laboratorium Referencyjnego ds. wąglika PIWet-PIB w Puławach. Próbki pobrano od padłego konia w gospodarstwie zlokalizowanym w powiecie tomaszowskim, województwo lubelskie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim wyznaczył ognisko choroby oraz obszar zapowietrzony obejmujący dwie wsie: Pawłówka i Kociuby. W ognisku choroby oraz na obszarze zapowietrzonym podjęto działania zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie zwalczania wąglika (Dz. U. Nr 88, poz.750).
Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że ostatni przypadek wąglika u zwierząt na terytorium Polski został stwierdzony w 2001 r. również w powiecie tomaszowskim, województwo lubelskie.

(Źródło: GIW)