Wymiana Młodych Rolników Polska –Teksas 2019

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza młodych rolników do udziału w realizowanym we współpracy z Agro Biznes Klubem i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Programie Wymiany Młodych Rolników Polska –Teksas 2019.

Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

Program trwa 5 tygodni. Ma dostarczyć młodym ludziom wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na farmy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw – informuje Stanisław Kasperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Organizatorem Programu w Polsce jest Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego i Agro Biznes Klubem.

Natomiast organizatorem Programu w Teksasie jest Texas A&M University, TALL Program oraz pięć głównych organizacji branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów: producentów pszenicy Stanu Teksas ( Texas Wheat Producers), producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers), producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers), producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen), producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association).

Główne cele Programu jest przede wszystkim zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych oraz wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie i budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem .

Założenia programu
1. Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny     goszczącej;
2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;
3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu;           uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji             rolnej w kraju goszczącym;
4. Poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków.

Informacja dla osób zainteresowanych wyjazdem do Teksasu
Termin wyjazdu: 11 czerwca 2019 – 12 lipca 2019 r.
Długość trwania programu: 5 tygodni
Wymagany wiek uczestników: 20-30 lat
Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej, bydła mięsnego,
Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła średnia lub studia wyższe kierunki rolnicze
Wymagania językowe: co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację.

Źródło: PZPRZ