Wymarznięcia w łódzkim

Województwo łódzkie jest kolejnym regionem w Polsce gdzie mamy do czynienia z wymarznięciem części zasiewów. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się, bowiem rolnicy, którzy informują o wymarznięciu upraw w swoich gospodarstwa. Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2015 Wojewody Łódzkiego, rolnicy będą zgłaszać powstałe straty do Urzędów Gmin , na których terenie znajdują się wymarznięte plantacje.

– W pierwszych dniach stycznia br. oraz na przełomie drugiej i trzeciej dekady wystąpiły silne mrozy. Na terenie województwa łódzkiego temperatura spadła poniżej –15 stopni. Jednocześnie temperatura w listopadzie i grudniu była dodatnia, co spowodowało, że rośliny, a w szczególności zboża ozime, nie przygotowały się do przejścia w stan zimowego spoczynku i rozpoczęły stadium wegetatywne. Brak pokrywy śnieżnej tylko pogorszył sytuację i bezpowrotnie uszkodził plony – informuje Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ.
 
Obi oba