Wymarznięcia w Łódzkiem

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do wojewody łódzkiego w sprawie wymarznięcia zasiewów na terenie województwa. Do IRWŁ zgłaszają się rolnicy, którzy informują o wymarznięciu upraw (szczególnie rzepaku) w swoich gospodarstwach.

–  W pierwszych dniach stycznia oraz na przełomie lutego i marca wystąpiły silne mrozy, a na terenie województwa łódzkiego temperatura spadła poniżej – 15 stopni. Jednocześnie temperatura w listopadzie i grudniu była dodatnia, co spowodowało, że rośliny – a w szczególności oziminy – nie przygotowały się do przejścia w stan zimowego spoczynku i rozpoczęły stadium wegetatywne. Brak pokrywy śnieżnej tylko pogorszył sytuację i bezpowrotnie uszkodził rośliny – czytamy w piśmie skierowanym do wojewody łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że rolnicy będą zgłaszać powstałe straty do urzędów gmin w województwie.

Źródło: IRWŁ