Wymaluj sobie nagrodę

W ramach trwającej ogólnopolskiej kampanii Rolnictwo Ekologiczne”, Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Rynku Rolnego zaprasza szkoły i ośrodki kultury do wzięcia udziału w kolejnej, drugiej już edycji konkursu “Świat Ekologicznej Żywności”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczającej do młodzieżowych ośrodków kultury oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.”

Tematyka prac musi nawiązywać do żywności ekologicznej oraz ekologicznych metod gospodarowania. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wydzieranie, fotografia itp.) w formacie A4, w układzie poziomym, na materiale typu bristol. Prace należy przesyłać do 25 maja 2009, na adres 02-928 Warszawa, ul. Zelwerowicza 77, z dopiskiem konkurs plastyczny”. Za datę przekazania przyjmuję się datę doręczenia pracy na podany adres.

Najlepsze prace plastyczne zostaną opublikowane jako ilustracje w kalendarzu kampanii “Rolnictwo ekologiczne” na 2010 rok. Dodatkowo organizatorzy przyznają 3 nagrody rzeczowe (I miejsce – Laptop, II miejsce – aparat cyfrowy, III miejsce – MP4). Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.rolnictwoekologiczne.org.pl w terminie do 2 czerwca 2009 r., o czym organizator powiadomi pisemnie szkoły oraz ośrodki kultury laureatów konkursu.

Nagrody zostaną wręczone 7.06.2009 r. podczas Pikniku Ekologicznego w Warszawie.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej kampanii www.rolnictwoekologiczne.org.pl

E.G./WRP
na podst. ARR