Wykaszanie jest niezbędne

0
869

Dolnośląska Izba Rolnicza wnioskuje do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby niezagospodarowane działki z Zasobu KOWR były utrzymane w należytym stanie, m.in. poprzez ich regularne wykaszanie.

– Na Dolnym Śląsku jest około 33 tys. hektarów wolnych gruntów. Większość z tych działek od wielu lat jest niezagospodarowana, porośnięta chwastami, wysokimi trawami, a niejednokrotnie są już w przeważającej części zakrzaczone. Działki o powierzchni do 2 ha są położone głównie wśród zabudowy wsi lub w jej sąsiedztwie – informuje DIR.

W ocenie samorządu rolniczego, wieloletnie porastanie trawami działek z Zasobu KOWR stwarza zagrożenie pożarowe, zarówno w okresie wiosennym, kiedy pomimo zakazów są one nagminnie wypalane, ale również w okresie letnim, w trakcie żniw.

Zdaniem DIR, regularne wykaszanie wolnego Zasobu, przyczyni się do uatrakcyjnienia działek i zwiększy się zainteresowanie nimi przez potencjalnych dzierżawców czy nabywców. Z drugiej zaś strony, regularne wykaszanie działek zminimalizuje zagrożenie pożarowe wynikające z zachwaszczania i porastania trawami działek z Zasobu KOWR.

Źródło: DIR