Wyjątkowe rozwiązanie dla przeżuwaczy

Nowy preparat na bazie mieszanki aktywnych drożdży Levucell® SC (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077) – Blattin Rumen Aktiv – to propozycja firmy Blattin dla hodowców dużych i małych przeżuwaczy.

Blattin Rumen Aktiv stabilizuje pH żwacza i zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy, zapewnia też stymulowanie mikroorganizmów żwacza. Efektywność żywienia zapewniona jest dzięki usprawnieniu aktywności enzymatycznej i celulolitycznej żwacza, a zdrowotność żwacza dzięki poprawie i utrzymaniu beztlenowego środowiska żwacza.

Dawkowanie (zwierzę/dzień):

Dawka

CFU

krowy mleczne

100 g

1 x 1010

bydło mięsne

80 g

8 x 109

cielęta hodowlane (cielęta, jałówki)

40 g

4 x 109

małe przeżuwacze (kozy, jagnięta, owce)

50 g

4 x 109

Nowy preparat dostępny jest na rynku w workach 25 kg.

Klucz” do zdrowego żwacza
Drożdże zawarte w preparacie to tzw. Aktywne Żywe Drożdże (AŻD) szczepu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, których efektywność potwierdzają liczne publikacje naukowe.

Bydło mleczne
Zapobieganie kwasicy poprzez stosowanie preparatu, zapewnione jest dzięki stabilizacji pH żwacza krów przy diecie bogatej w łatwo fermentowalne węglowodany (skrobia). Blattin Rumen Aktiv konkuruje o cukry proste z S. bovis – bakterią produkującą kwas mlekowy, zmniejszającą koncentrację tego kwasu w żwaczu. Preparat stymulujewzrost i metabolizm bakterii utylizujących kwas mlekowy Megasphaera elsdenii i Selenomonas ruminantium, co wspomaga dalszą redukcję kwasu mlekowego w żwaczu.

Bydło miesne
Blattin Rumen Aktiv poprawia też strawność włókna i paszy, dzięki poprawie srodowiska żwaczy, co usprawnia aktywność enzymatyczną oraz metabolizm.

Cielęta hodowlane
Blattin Rumen Aktiv przyspiesza rozwój żwacza – umożliwia wcześniejsze zasiedlenie żwacza pożądaną mikroflorą. Drożdże Levucell® SC zawarte w Blattin Rumen Aktiv skutecznie podtrzymują wyższy poziom korzystnej mikroflory żwacza.