Wyjaśnienia są konieczne 

W siedzibie Pomorskiej Izby Rolniczej  w Pruszczu Gdańskim odbyło się posiedzenie Rady PIR powiatu gdańskiego z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk podsumowujące proces rozdysponowania nieruchomości ze zlikwidowanej Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych Gdańsk-Wieniec, położonych na terenie miasta Gdańsk.

Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Powiatu Gdańskiego przedstawił stanowisko Pomorskiej Izby Rolniczej, które było wypracowane na posiedzeniu RP Gdańsk w dniu 18 października 2016 roku, że będzie to przetarg ograniczony ofert pisemnych, z dopiskiem – oferenci mają prawo do nabycia tylko jednej działki ze zlikwidowanej Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych Gdańsk- Wieniec, położonych na terenie miasta Gdańsk.

W rzeczywistości ANR podzieliła gospodarstwo rolne Gdańsk-Wieniec na dwie miejscowości: Sobieszewo i Komary, co zmieniło wcześniejsze uzgodnienia z Pomorską Izbą Rolniczą: jeden oferent mógł przystąpić do wydzierżawienia dwóch działek po gospodarstwie rolnym Gdańsk-Wieniec po jednej z każdej „miejscowości”.

ANR O/T Gdańsk twierdzi, że można było interweniować, wnosić uwagi gdy były wykazy lub ogłoszenia o przetargach. Przewodniczący Rady przypomniał, że stanowisko izby było zgłoszone na etapie publikacji wykazów, które wisiały w biurze PIR do 18.10.2016 r.  Natomiast gdy są już opublikowane ogłoszenia o przetargach nie wnosi się uwag ani zażaleń.

Wyjaśnienia  przedstawiciela ANR O/T Gdańsk  nie usatysfakcjonowały  rolników i dlatego teraz czekają na pismo w tej sprawie z centrali ANR w Warszawie .

Źródło: PIR