Wydział do spraw rolnictwa w każdym urzędzie wojewódzkim

Pomorska Izba Rolnicza uważa, że w każdym Urzędzie Wojewódzkim w kraju powinien istnieć wydział do spraw rolnictwa, obsadzony ludźmi gruntownie znającymi mechanizmy i zasady funkcjonowania tej gałęzi gospodarki.

– Doświadczenie bowiem wskazuje, że bez tychże wydziałów działalność urzędów nie osiąga wymaganej skuteczności, na przykładu w obliczu klęsk żywiołowych w rolnictwie. W ocenie PIR powinny w urzędach powstać stanowiska monitorujące sytuację meteorologiczną w rolnictwie nie na podstawie danych z instytutów – które w ocenie izby są nierzetelne i niedokładne – a na podstawie ciągle dostarczanych raportów z samorządów gminnych – mówi Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej.

Takie rozwiązania zdaniem PIR mogą spowodować w przyszłości znaczne ograniczenie szkód w gospodarstwach wskutek niekorzystnych wydarzeń atmosferycznych.

Źródło: PIR