Wydział rolniczy na Politechnice w Opolu

Na Politechnice w Opolu zostanie otwarty samodzielny wydział inżynierii rolnictwa. To efekt podpisania umowy marszałka woj. opolskiego Józef Sebesta oraz członka zarządu województwa Tomasza Kostusia z Uniwersytetem oraz Politechniką Opolską w zakresie wspólnego rozwoju rolnictwa. Nowy wydział mógłby ruszyć już w przyszłym roku akademickim.

Współpraca obu uczelni z władzami województwa będzie polegała na fachowym doradztwie opolskich naukowców, przygotowywaniu ekspertyz i analiz czy wspólnym pozyskiwaniu funduszy europejskich. Chodzi też o zniwelowanie różnic i barier edukacyjnych pomiędzy miastem a wsią. Podpisane umowy służyć mają włączeniu nauki do tych zadań.

Dotychczas Urząd Marszałkowski podobną umowę realizował z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Opr. MS/Wrp.pl
Źródło: Izba Rolnicza w Opolu
foto: Politechnika Opolska