Wydłużony termin składania wniosków!

W tym roku o dopłaty bezpośrednie będzie można ubiegać się wyjątkowo o miesiąc dłużej – do 15 czerwca.

Do tej pory rolnicy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie musieli składać niezbędne dokumenty do 15 maja. W tym roku, wyjątkowo, termin ten został przesunięty o miesiąc. Jest to możliwość, którą zaproponowała Unia Europejska krajom członkowskim. Warunkiem jest przyjęcie odpowiednich przepisów w tej sprawie.

A skoro jest możliwość, to żal było nie skorzystać – w końcu wydłużony termin wniosków to szansa dla tych, którzy nie byliby w stanie wyroić się w terminie, dla zapominalskich i tych, którzy tematem się jeszcze nie interesowali.

Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa przedstawił pod koniec marca propozycję Komisji Europejskiej o przełożeniu terminu. Powodem stworzenia możliwości wydłużenia terminu przyjmowania wniosków o dopłaty były opóźnienia administracyjne związane z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

Renata Struzik, źródło: KRIR