Wydłużony termin składania wniosków o PROW!

Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z PROW na lata 2007-2013, mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy!

Składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w przypadku sześciu działań zostało wydłużone. O jakich działaniach mowa?

  • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.

Termin składania wniosków został przedłużony maksymalnie do końca września 2015 roku. Aby jednak z tego przywileju skorzystać, należy złożyć w odpowiednim terminie w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wprowadzenie zmiany do zawartej wcześniej umowy.

Najważniejsze jest tu dochowanie terminu złożenia aneksu do umowy! Jeśli nie zdążymy zrobić tego w odpowiednim czasie, nie będziemy mogli skorzystać z możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosku o wypłatę pomocy.

I tak, w trzech pierwszych przypadkach, termin minął 30. czerwca. Natomiast beneficjenci trzech pozostałych działań mają czas na złożenie wniosków o zmianę swoich umów do 15 lipca 2015 r.