Wydłużenie III etapu konsultacji PROW 2014-2020

W związku z prowadzonymi konsultacjami publicznymi II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wydłuża termin konsultacji publicznych do 14 lutego 2014 r.

Uwagi są przyjmowane drogą elektroniczną na udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, formularzu elektronicznym oraz w innych formach pisemnych.

W załączniku II projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(mat)