fbpx
Strona głównaPozostałeWydarzenia: Konferencja na temat przyszłości sektora mleczarskiego

Wydarzenia: Konferencja na temat przyszłości sektora mleczarskiego

W dniu 17 czerwca 2008r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Związek Prywatnych Przetwórców Mleka konferencja pt. Przyszłość polskiej branży mleczarskiej – rozwój czy stagnacja?”. Podczas konferencji nie zabrakło również uznanych autorytetów naukowych w dziedzinie mleczarstwa reprezentujących szkolnictwo wyższe i instytuty badawcze. Szczególnie kontrowersje wzbudziło zagadnienie odejścia od systemu kwotowania produkcji mleka, które zgodnie z aktualnym stanem prawnym ma nastąpić 31 marca 2015r.”

W konferencji udział wzięli m. in. reprezentanci ogólnopolskich organizacji branżowych – zrzeszających zarówno przetwórców, jak i producentów mleka, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w tym Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa.
Tematem obrad była przyszłość polskiego mleczarstwa – w tym zmiany Wspólnej Polityki Rolnej UE, prognozy zmian sytuacji rynkowej oraz pozycja konkurencyjna polskiego sektora mleczarskiego.
– Szczególnie kontrowersje wzbudziło zagadnienie odejścia od systemu kwotowania produkcji mleka, które zgodnie z aktualnym stanem prawnym ma nastąpić 31 marca 2015r. – powiedziała redakcji Ewa Nitecka z ZPPM. “Nawet środowisko rolników – producentów mleka nie wypowiadało się w tej sprawie jednym głosem. Producenci mleka, którzy podczas konferencji reprezentowani byli przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka opowiadają się za utrzymaniem systemu kwotowego obawiając się spadku cen mleka związanego z niekontrolowanym wzrostem podaży mleka i jego przetworów. Natomiast Krajowa Rada Izb Rolniczych zgadza się z przemysłem mleczarskim, którego reprezentanci dostrzegają ograniczenia wynikające z funkcjonowania systemu kwotowego, nie przystające zarówno do obecnej, jak i prognozowanej sytuacji rynkowej i popierają zaproponowane przez Komisję Europejską stopniowe odejście od kwotowania produkcji mleka, uznając że kwoty mleczne, jako sposób regulacji rynku mleka utraciły możliwość stabilizacji sytuacji rynkowej.”
Jako dowód słuszności tej tezy służył przykład gwałtownych wzrostów cen mleka i jego przetworów w roku 2007 oraz spadki w roku bieżącym, które wystąpiły mimo funkcjonowania systemu kwotowego. Natomiast przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa przedstawiając swoją wizję przyszłości systemu kwotowego opowiedzieli się za jego utrzymaniem również po roku 2015, jednakże tempo zwiększania kwot mlecznych przyznanych krajom członkowskim UE zdaniem resortu rolnictwa powinno być wyższe niż 1% rocznie, co zaproponowała Komisja Europejska.
Ponadto przedstawiciele przemysłu mleczarskiego zaapelowali o utrzymanie niezbędnych mechanizmów wsparcia rynku mleka, które mają tworzyć “siatkę bezpieczeństwa” w okresie odchodzenia od kwot mlecznych i stabilizować sytuację rynkową. Za priorytet uznano mechanizmy wsparcia rynku tłuszczu mlecznego, którego nadwyżki są trudne do zagospodarowania ze względu na utrzymującą się w krajach rozwiniętych tendencję do ograniczania spożycia tłuszczów.

Podczas konferencji wskazywano również na trudności branży mleczarskiej we współpracy z sieciami handlowymi oraz dyskutowano o konsolidacji sektora mleczarskiego na poziomie produkcji oraz przetwórstwa mleka w kontekście malejącej konkurencyjności polskich produktów mleczarskich na rynkach zagranicznych.

Moderator dyskusji panelowej, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, pan prof. dr hab. Andrzej Kowalski w podsumowaniu stwierdził, że udało się spojrzeć na sporne kwestie z różnych punktów widzenia, podczas dyskusji poruszono istotne zagadnienia takie jak zmiany Wspólnej Polityki Rolnej UE, a ocena stanu polskiego mleczarstwa i jego perspektyw zależna jest również od punktu odniesienia, gdyż od momentu urynkowienia gospodarki w polskim mleczarstwie udało się wiele dokonać ale wiele pozostało jeszcze do zrobienia.

Wrp.pl

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.