Wydajny przeładunek zboża z kombajnu

Wozy przeładowcze stają się niezbędnym ogniwem w przypadku odbioru ziarna z wysokowydajnych kombajnów zbożowych.
Wozy przeładowcze stają się niezbędnym ogniwem w przypadku odbioru ziarna z wysokowydajnych kombajnów zbożowych.

Sprawny odbiór zbóż z wydajnych kombajnów koszących pola o wysokich plonach jest nie lada wyzwaniem  zwłaszcza kiedy środki transportowe pokonują znaczne odległości. W takich przypadkach niezbędnych ogniwem w łańcuchu transportowym są wozy przeładowcze.

Istotna maszyna pomocnicza

Wozy przeładowcze zwane także przyczepami przeładunkowymi zdobywają coraz większą popularność także w mniejszych obszarowo gospodarstwach. Przede wszystkim umożliwiają one szybki odbiór ziarna z pracujących na polu kombajnów i przekazanie ich na środki transportowe. Ładowność przyczep przeładunkowych kilkukrotnie przekracza zasobność zbiornika kombajnu, dzięki czemu w przypadku opóźnienia się środka transportowego nie dochodzi do zakłócenia pracy kombajnu. Ponadto środki transportowe nie muszą podjeżdżać do kombajnu na polu co ma istotne znaczenie w przypadku transportu samochodowego, który ze względu na ogumienie nie jest w pełni przystosowany do poruszania się po ściernisku zwłaszcza kiedy jest ono podmokłe. Dzięki szerokiemu ogumieniu wozów przeładowczych ma miejsce mniejsze ugniatanie gleby.

Wozy przeładowcze mają uniwersalne zastosowanie. Maszynami tymi można transportować również materiał siewny do siewników jak nawozy mineralne do rozsiewaczy. Mogą być one także wykorzystywane do transportu drobno rozdrobnionej biomasy.
W większości przypadków budowa wozów przeładowczych jest podobna. Maszyny te charakteryzuje pojemna skrzynia ładunkowa z lejowatym dnem w którym znajduje się przenośnik ślimakowy (ewentualnie dwa przenośniki) transportujące materiał do zsypu. Stamtąd jest on transportowany za pomocą przenośnika ślimakowego na przyczepę. Przenośnik ślimakowy znajduje się w składanej hydraulicznie rurze o długości dochodzącej nawet do 6 m.

Wozy przeładowcze mogą być wyposażone w system wagowy, który umożliwia ważenie zboża odebranego z kombajnu lub innego ładunku. Opcjonalnym wyposażeniem jest plandeka zabezpieczająca ładunek przed deszczem. Maszyny te mogą być sterowane z kabiny traktorzysty za pomocą elektronicznego panelu.

Wozy przeładowcze są dostępne w ofercie zagranicznych jak i polskich producentów. Poniżej oferta wybranych producentów.

Wozy Metaltech

Polski producent oferuje dwa modele wozów przeładowczych: PP14 i PP 20. Pierwszy model to jednoosiowa maszyna o pojemności skrzyni wynoszącej 19 m3 i ładowności 14 t. Przenośnik o średnicy 375 mm ma wydajność 5,6 t/min. co pozwala opróżnić skrzynię ładunkową w 2,5 m.

Model PP20 to większa maszyna o pojemności skrzyni 28 m3 (ładowność 20 t) oparta na dwuosiowym podłożu z tylną osią skrętną (opcjonalne wyposażenie). Wóz wyposażono w przenośnik ślimakowy o średnicy 525 mm osiągający wydajność ok. 10 t/min. Czas rozładunku zależnie od wilgotności ziarna wynosi od 2 do 5 minut.
Oba modele można doposażyć w elektroniczną wagę z drukarką oraz sterownik umożliwiający elektroniczne sterowanie mechanizmami przyczepy.

Wozy Pronar

Producent z Narwi oferuje dwa modele wozów. Pierwszym wozem jest model T740 oparty na podwoziu tandemowym, drugi zaś to model T743 z podwoziem tridem. W celu ułatwienia manewrowania wozy wyposażono w skrętną oś tylną. Maszyny mogą zmieścić maksymalnie odpowiednio: 28 i 34 m3. Maksymalna wydajność rozładunku wynosi od ok. 3,3 do 6,7 t/min. co pozwala opróżnić skrzynię od 3 do 6 min.

Wozy Hawe

W ofercie firmy Hawe jest dostępnych siedem przyczep przeładunkowych (oznaczonych symbolem ULW) o pojemności od 16 do 50 m3 (ładowność od 16 do 34 t). Dzięki opcjonalnym nadstawkom pojemności niektórych modeli mogą zostać zwiększone. Modele mogą być wyposażone w elektroniczną wagę z pamięcią z której dane można pobrać za pomocą nośnika USB. Maszyny mogą być sterowane za pomocą elektronicznego sterownika, który otrzymuje sygnał ze smartfona lub tabletu za pośrednictwem Wi-Fi.

Przyczepy przeładowcze Fliegl

Niemiecki producent oferuje dwa systemy przeładunku ziarna. Pierwszy z nich obejmuje pięć modeli wozów ULW dostępnych zależnie od pojemności skrzyni (20-45 m3) w wersji jednoosiowej, tandem, tridem i czteroosiowej. Wydajność przenośnika ślimakowego w najmniejszym modelu wynosi 2,5 t/min., w kolejnych 7,5 t/min. zaś w największym 16 t/min. Modele mogą być wyposażone w wagę elektroniczną.

Rolę wozów przeładunkowych mogą pełnić uniwersalne przyczepy ASW wyposażone w system hydraulicznej zasuwy. W tych konstrukcjach materiał jest przesuwany zasuwą po płaskiej podłodze ku zsypowi zamontowanego z tyłu adaptera. Producent proponuje dwa rodzaje adapterów. Średnica pierwszego wynosi 400 mm, zaś drugiego 500 mm. W pierwszym przypadku wydajność rozładunku wynosi 7,5 t/min. zaś w drugiego ślimaka 10 t/min. Po demontażu adapterów maszyny ASW mogą pracować jako przyczepy objętościowe lub rozrzutniki obornika.

dr inż. Jacek Skudlarski