Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku

W Zespole Szkół w Jordanowie (województwo małopolskie) rozpoczął się pierwszy w Polsce  nabór uczniów do klasy kształcącej w zawodzie technik jeździectwa. Jest to  jedyna szkoła kształcącą w tym zawodzie w naszym kraju.

Tylko tutaj – jak zachęca uczniów  dyrekcja szkoły  – możecie zostać pierwszymi w kraju absolwentami technikum jeździectwa z uprawnieniami instruktorskimi Polskiego Związku Jeździeckiego.

– To pierwsza taka szkoła w Polsce. Jej idea została stworzona przez pasjonatów, którzy zawsze pragnęli założyć profesjonalną placówkę kształcącą jeźdźców, podobną do tych we Francji czy Niemczech. Potrzebę jej powstania podyktował również rynek. Cały czas przez właścicieli ośrodków jeździeckich czy prywatnych hodowli poszukiwane są osoby potrafiące w profesjonalny sposób zajmować się końmi – mówi Dariusz Waligórski, jeden  z pomysłodawców powstania szkoły.

Jak się dowiedzieliśmy, w pierwszym roku nauki, oprócz zajęć w ławkach szkolnych, młodzież będzie miała możliwość codziennego szkolenia praktycznego.  Będzie można skorzystać z codziennych dwóch treningów jeździeckich i innych szkoleń związanych z pracą z końmi. Zajęcia w stajni będą się odbywały zarówno rano przed lekcjami jak i po południu.

Kierunek ten objęły został nadzorem dydaktycznym i merytorycznym przez Polski Związek Jeździecki oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Absolwent szkoły Technik Jeździectwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni, przygotowywanie koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego, wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych, obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni, prowadzenia zajęć z hipoterapii, prowadzenia jazdy konnej i organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Źródło: PZHK