Wybrano samorząd rolniczy

Ponad 250 tysięcy rolników wzięło udział w wyborach do izb rolniczych, które odbyły się 4 lutego. Wybory odbywały się w 2419 okręgach wyborczych.

W całym kraju, w drodze tych demokratycznych wyborów wyłonionych zostało ogółem 4297 członków rad powiatowych izby. Obecnie odbywają się pierwsze posiedzenia rad powiatowych, podczas których wybierani są przewodniczący rad oraz delegaci do walnych zgromadzeń. Do 18 marca odbędą się we wszystkich województwach pierwsze walne zgromadzenia, na których wybrane zostaną Zarządy izb rolniczych oraz delegaci do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Frekwencja wyborcza liczona w odniesieniu do uprawnionych do głosowania osób posiadających powyżej 1 ha gruntów rolnych, wyniosła szacunkowo 7,25%. Biorąc jednak pod uwagę liczbę głosujących do liczby rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie wskaźnik ten osiągnąłby wartość ok. 18%, co wydaje się być bardziej odzwierciedlającym odnośnikiem faktycznego zainteresowania rolników wyborami. Na poziom frekwencji z pewnością również wpłynął fakt, że w 1082 okręgach wyborczych (prawie 45% wszystkich okręgów) liczba kandydatów była równa liczbie mandatów wyborczych, czego wynikiem było niskie zainteresowanie udziałem rolników w głosowaniu w tych okręgach.

Wojciech Petera
Rzecznik Prasowy KRIR