Wybrano nowy zarząd KRiR

Jak już informowaliśmy, wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych III kadencji. Wybrano nowy Zarząd KRiR. Podajemy jego skład.

Jeśli chodzi o wybór prezesa to niespodzianek nie było. Wybrano na to stanowisko Wiktora Szmulewicza, dotychczasowego p.o. prezesa. Po za tym, podczas głosowania delegaci wymienili całkiem skład Zarządu. Wiceprezesem KRiR został Władysław Piasecki, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Członkami zarządu: Andrzej Górczyński – prezes Izby Rolniczej w Łodzi, Zenon Bistram – prezes Pomorskiej Izby oraz Robert Jakubiec – prezes Izby Rolniczej w Lublinie. Ten ostatni pełnił już funkcje członka zarządu, podczas pierwszej kadencji Rady w latach 1997-99. Wtedy prezesem zarządu KRiR był Józef Waligóra.
Na posiedzenie przybył wiceminister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który do czasu objęcia stanowiska w resorcie sprawował funkcje prezesa Zarządu krajówki”.

Wewnętrznym organem kontrolnym Krajowej Rady, zwłaszcza w zakresie finansów, jest Komisja Rewizyjna wybierana i odwoływana przez nią spośród jej członków. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób. W skład Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady w tej Kadencji KRIR wchodzą : Tomasz Gietek, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Antoni Konopka, delegat Izby Rolniczej w Opolu, Bolesław Łączyński, delegat Małopolskiej Izby Rolniczej, Robert Padula, delegat Dolnoślaskiej Izby Rolniczej i Bronisław Węglewski, delegat Izby rolniczej Województwa Łódzkiego. W trakcie obrad wybrano też Komisję Budżetową , w której sklad wchodzą : Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu, Wiesław Kubicki, delegat Podkarpackiej Izby Rolniczej, Stanisław Anders, delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej , Andrzej Frąckowiak, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Andrzej Bawłowicz, delegat Lubuskiej Izby Rolniczej.

opr. MS
foto: K. Mikulski