Wybiorą nowe władze

W dniach 24 – 25 września w siedzibie Copa – Cogeca w Brukseli odbędą się wybory nowego przewodniczącego oraz sześciu wiceprzewodniczących Copa.

Obecnie nasz w kraj w prezydium Copa reprezentuje senator Jerzy Chróścikowski , przewodniczący zarządu Krajowego NSZZ Solidarność RI. Natomiast w nowej dwuletniej kadencji o to stanowisko z ramienia Polski ubiegał będzie się Marian Sikora , przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Copa  i Cogeca to dwie organizacje, reprezentujące interesy farmerów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Cogeca reprezentuje spółdzielnie rolnicze, natomiast Copa  zrzesza organizacje rolnicze. Copa  uznana została przez władze Unii Europejskiej  za rzecznika całego sektora rolnego. Polskę w Copa Cogeca reprezentują: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, NSZZ "Solidarność" RI, Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna", Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.