Wybieramy Królową Mleka 2017

Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS organizuje czwarta edycję konkursu Królowa Mleka Podobnie jak w latach poprzednich, wybierana będzie Królowa Mleka oraz dwie Księżniczki Mleka.

Jury wybiera królową oraz księżniczki jesienią, a czas ich panowania przewidziany jest na pełny rok licząc od 1 stycznia następnego roku do 31 grudnia.

Jury spotyka się w listopadzie i wybiera laureatki spośród kandydatek, które latem nadeślą aplikacje drogą elektroniczną. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 sierpnia . Kandydatka na „Królową Mleka” musi spełniać co najmniej jedno z podanych kryteriów: jest absolwentką bądź studentką kierunków związanych z branżą mleczarską, jest uczennicą szkoły średniej przygotowującej do zawodu związanego z branżą mleczarską, pracuje w gospodarstwie rolnym związanym z branżą mleczarską, wywodzi się z rodziny o wieloletniej tradycji mleczarskiej, działa na rzecz propagowania zdrowego żywienia, posiadając przy tym dużą wiedzę na temat branży mleczarskiej.

Ponadto kandydatka do tytułu „Królowej Mleka” musi: być kobietą polskiej narodowości lub posiadającą obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat w chwili zgłoszenia, nie więcej jednak niż 30 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać doświadczenie i wiedzę dotyczącą branży mleczarskiej, posiadać predyspozycje do wystąpień publicznych, być osobą fotogeniczną, pełną gracji, odznaczać się wysoką kulturą osobistą, posługiwać się językiem polskim w stopniu pozwalającym na wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji ’’Królowej Mleka’’ lub ‘’Księżniczki Mleka’’ i być dyspozycyjną w takim zakresie czasowym, który pozwalałby jej wziąć udział w maksymalnie 50 (pięćdziesięciu) wydarzeniach związanych z PKM w ciągu roku.

Królowa Mleka – podobnie jak i dwie Księżniczki – jest ambasadorką zdrowego stylu odżywiania się w oparciu o naturalne produkty nabiałowe, reprezentuje także branżę mleczarską. Promuje wiedzę o walorach odżywczych mleka i jego przetworów, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, gdzie nawyki żywieniowe dopiero są kształtowane. Królowa Mleka to osoba młoda, dobrze wykształcona, świadoma pozytywnego wpływu zdrowych, jak najbardziej w naturalny sposób wytworzonych produktów spożywczych..

Poszczególne kadencje Królowej i Księżniczek to szereg konkursów i pokazów szkolnych organizowanych w różnych miejscach Polski, w czasie których dzieci zdobywają wiedzę, biorą udział w konkursach tematycznych a najlepsi otrzymują ciekawe nagrody. Wśród konkursów największym powodzeniem cieszy się wzbudzający wiele emocji i radości konkurs dojenia, który odbywa się przy użyciu specjalnie zaprojektowanych na jego potrzeby stołach.

Komplet informacji na temat zasad organizacji konkursu, regulamin i harmonogram wyborów znajduje się na stronie www.krolowamleka.pl.