Wszystkie drogi prowadzą do Rosji

26 listopada w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się konferencja Wszystkie drogi prowadzą do Rosji”. Organizatorami wydarzenia były Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).”

Głównym celem spotkania było przedstawienie polskim eksporterom możliwości wprowadzenia na rynek rosyjski artykułów spożywczych i przemysłowych, a także przybliżenie regulacji prawnych istotnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Rosji oraz wymiana doświadczeń i informacji o możliwościach współpracy pomiędzy sektorem MŚP Polski i Rosji.

Profesor Barbara Durka z Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej zachęcała przedsiębiorców do zrzeszania się w większe grupy producenckie. Współpraca w miejsce konkurencji pozwoli małym firmom na skuteczniejsze działanie na rynku rosyjskim. Według prof. Durki szansą na rozwój polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej są projekty innowacyjne, na które Rosja zwraca coraz większą uwagę.

Polskie inwestycje w Rosji przewyższają kapitałowo rosyjskie przedsięwzięcia w Polsce. Marek Łyżwa, Członek Zarządu PAIiIZ przedstawił stan współpracy inwestycyjnej między oboma krajami. Polskie inwestycje w Rosji w 2008 roku były warte blisko 530 mln dolarów. Większość z nich ulokowano w Obwodzie Kaliningradzkim, Nowogrodskim oraz Centralnym. Polscy przedsiębiorcy najczęściej inwestują w sektor przetwórstwa, nieruchomości oraz finansów. Najwięksi polscy inwestorzy to producent mebli Forte S. A., Pfleiderer Grajewo S.A. oraz TZMO Bella-Jegoriewsk”. Według Marka Łyżwy największymi barierami współpracy gospodarczej Polska – Rosja jest protekcjonizm państwowy, wysokie cła oraz ograniczenia importowe ze strony Rosji. Jednak bliskość geograficzna oraz wielkość rynku stanowią o atrakcyjności naszego wschodniego partnera.

Eksperci z PARP oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych przedstawili możliwość wsparcia polskiego eksportu na rynek rosyjski.