Wszyscy zyskamy na bezpieczeństwie!

Kampania edukacyjno-informacyjna Bayer CropScience w Polsce pt. Grunt To Bezpieczeństwo” – wygrała wśród 110 zgłoszonych projektów w kategorii Safety w globalnym konkursie Bayer Awards.”

Nagrody przyznawane są co roku w czterech głównych kategoriach: Growth Awards, Safety Awards, Market-centric Innovation Award i Commercial Excellence Award.
Środki ochrony roślin pełnią niezwykle ważną rolę, mają obecnie i będą mieć w przyszłości kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostatku żywności na świecie. Co jakiś czas w mediach pojawiają się jednak doniesienia o ich zgubnym wpływie na zdrowie człowieka oraz środowisko. Przypadki te najczęściej mają związek z niewłaściwym ich stosowaniem i/lub postępowaniem.
Był to jeden z powodów zapoczątkowania kampanii edukacyjno – informacyjnej Grunt To Bezpieczeństwo”, którego najważniejszą zasadą jest spójne podejście do dbałości o produkt i jego stosowanie. Ta wieloletnia kampania co rok podejmować będzie odmienne tematy dotyczące środków ochrony roślin jak: poprawne magazynowanie, stosowanie, ich wpływ na rośliny uprawne oraz organizmy nie będące celem zastosowania, utylizację resztek po oprysku, pustych opakowań czy przeterminowanych zapasów środka. Grupami docelowymi akcji są szkoły rolnicze, doradcy, dystrybutorzy i sprzedawcy oraz media.
Ogromnie ważny jest fakt, że z efektów tej kampanii wszyscy skorzystają: rolnicy poprzez zminimalizowanie zagrożeń związanych z niewłaściwym stosowaniem śor i maksymalizacje zysków poprzez zdrowy plon, środowisko naturalne i sami konsumenci.
Jury firmy Bayer przyznało Polsce nagrodę za kampanię “Grunt To Bezpieczeństwo” ponieważ pokazuje ona że bezpieczeństwo jest dla firmy Bayer najważniejsze. Kampania powinna także posłużyć jako wzór do naśladowania w innych krajach w ramach koncernu.
Rozdanie nagród odbyło się w dniu 24. maja 2012 roku w Miami na Florydzie, a nagrodę w imieniu całego zespołu (dr Aleksandra Trąmpczyńska, dr Dariusz Przeradzki, dr Jerzy Próchnicki) odebrała Dorota Kasza – Manager ds. Komunikacji Bayer CropScience.
Bayer CropScience nadal kontynuuje kampanię, nagroda była tylko dodatkowym motywatorem i potwierdzeniem słuszności akcji.
W ramach swoich działań firma pragnie między innymi edukować młodych producentów – jak właściwie korzystać ze środków ochrony roślin! Dlatego też do współpracy w ramach akcji “Grunt To Bezpieczeństwo” zaproszone zostały szkoły rolnicze i ogrodnicze.
Jeszcze w 2012! Szkoły, które mają zaplecze dla przeprowadzenia zajęć o bezpiecznym stosowaniu śor, mogą ubiegać się o dodatkowe wyposażenie.
W 2013 roku! Szkoły, które nie dysponują zapleczem do przeprowadzenia takich zajęć, zapraszamy do Centrum Doradztwa BCS
•wykład + materiały dotyczące właściwego stosowania środków ochrony roślin
•pokaz wykonania zabiegu,
Już wkrótce więcej informacji na www.grunttobezpieczenstwo.pl