Wstępnie o biopaliwach w Unii

W ubiegłym tygodniu ukazał się projekt zrównoważonych kryteriów dla biopaliw, w którym potwierdzono, że biopaliwa II generacji, jak pozostałości przemysłu rybnego czy drzewnego oraz pozostałości rolnicze mają otrzymać podwójny bonus” wobec innych biopaliw będących surowcami rolniczymi.”

Rozporządzenie biopaliwowe z kwietnia 2009 przewiduje 35% oszczędność emisji
CO2 dla biopaliw do końca 2016, natomiast 50% od początku 2017 roku oraz 60% od 2018 roku. Projekt kryteriów jest przewodnikiem, który określa praktyczne wprowadzanie zrównoważonych kryteriów dla biopaliw, jak zakłada Rozporządzenie nt. Energii Odnawialnej (RED) oraz Rozporządzenie nt. Jakości Paliw (FQD) i powinien zostać opublikowany w marcu br. przez Komisję Europejską. Dodatkowo przewiduje się, że biopaliwa czy biopłyny nie powinny być pozyskiwane na gruntach o dużej wartości dla bioróżnorodności, dobrze magazynujących CO2 czy mokradeł. Jako definicję zmiany przeznaczenia gruntów określono np. zmianę z łąki na uprawę rolną. Taką zmianą nie będzie natomiast zastąpienie jednej uprawy przez drugą np. kukurydzę po rzepaku.