Wstępne porozumienie w sprawie znakownia upraw GMO

Dnia 12 czerwca br. na posiedzeniu w Luksemburgu Rada ds. Środowiska UE osiągnęła porozumienie, przez co możliwy będzie zakaz upraw GMO przez kraje członkowskie.

Przedstawiciele prawie wszystkich państw członkowskich (poza Belgią i Luksemburgiem) tzn. ministrowie środowiska doszli do porozumienia w kwestii zmian prawnych, które pozwoliłoby rządom narodowym zakazać całkiem lub częściowo upraw GMO na własnym terytorium. Zmiany prawne umożliwią z jednej strony na celu odblokowanie możliwości uprawy GMO oraz legalizację narodowych lub regionalnych zakazów uprawy, co wstępnie proponowano już w lipcu 2010 r. Nowe rozwiązanie prawne ma umożliwić państwu członkowskiemu zakaz uprawy danej odmiany GMO przed lub po autoryzacji.

Jeśli firma biotechnologiczna odmówi porozumienia w dwustronnych negocjacjach, wówczas kraj członkowski będzie mógł powołać się na ochronę lokalnego środowiska, krajobrazu czy rolników ekologicznych. Według francuskich Zielonych porozumienie osłabia normy europejskie, a rząd Francji powinien bezwzględnie i stanowczo sprzeciwić się GMO, zatem nie godzić się na kompromis, który otworzy europejskie rolnictwo na uprawy transgeniczne. Ostrzegli, że teraz korporacje biotechnologiczne będą bezpośrednio z rządami państw negocjować warunki wprowadzenia swoich produktów na rynek. Również organizacja FoE skrytykowała plany za otwarcie europejskich pól dla GMO. Rada UE po osiągnięciu politycznego porozumienia musi oficjalnie przyjąć tekst dyrektywy, która następnie trafi do Parlamentu Europejskiego. Niewykluczone, że do ostatecznego porozumienia może dojść do końca 2014 roku.
 
(Źródło: FAMMU/ FAPA)