Wspomogą Banki Żywności

Pięć Banków Żywności (w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i we Wrocławiu)  otrzyma ponad 1,6 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasadniczym celem dofinansowania projektów Banków Żywności jest rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. Chodzi tutaj między  o rozbudowę budynków magazynowych, zakup samochodów typu mroźnia, czy też zakup wózków widłowych i paletowych.

– To kolejne dofinansowania Funduszu na rzecz Banków Żywności. W ramach naboru ogłoszonego w 2016 r. wpłynęło do NFOŚiGW 14 wniosków o dotacje na łączną kwotę 4 109 020 złotych – informuje Ministerstwo Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska