Wspólny głos w sprawie reformy WPR

W ubiegłym tygodniu rządy UE wydały wspólną deklarację w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 r. Do października br. KE ma przygotować szczegółowe propozycje prawne. Zawarcie końcowego porozumienia w tej kwestii planowane jest na koniec 2013 r.

Warto przytoczyć podstawowe fakty i liczby dotyczące WPR i unijnego sektora rolnego. Roczny budżet WPR, w wysokości ok. 55 mld euro, stanowi ponad 40% unijnego budżetu. W 2009 r. ok. 39 mld euro zostało wydane na dopłaty bezpośrednie dla rolników, 13,7 mld euro na wsparcie obszarów wiejskich, a ok. 4 mld euro na interwencję na rynkach rolnych (w postaci np. refundacji eksportowych). Największym beneficjentem WPR w 2009 r. była Francja, która otrzymała ok. 10 mld euro, na kolejnych pozycjach znalazły się następujące kraje: Hiszpania (7,2 mld euro), Niemcy (6,9 mld euro) i Włochy (ok. 6 mld euro). Największe płatności na hektar otrzymują rolnicy w Grecji, na Malcie i w Belgii (ponad 400 euro do hektara), przy średniej unijnej w wysokości 270 euro/ha, a najmniej dostają producenci na Litwie – mniej niż 100 euro/ha. Największym producentem rolnym w UE jest Francja – dostarczająca ok. 19% unijnej produkcji rolnej, w dalszej kolejności Niemcy i Włochy – po ok. 13% oraz Hiszpania – ok. 12%. Unijne wydatki na interwencje na rynku rolne w okresie ostatnich kilkunastu lat zostały drastycznie zmniejszone – z ponad 30 mld euro w 1993 r. do zaledwie ok. 4 mld euro w 2010 r.