Wsparcie na posadzenie lasu

Od 3 czerwca do 31 lipca w biurach powiatowych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne”, jak informuje Agencja na swoim portalu. Wsparcie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i jest to już siódmy nabór wniosków finansowany z tego budżetu. Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha.

Pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, kierowana jest do rolników, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zaprzestają działalności produkcyjnej ze względów ekonomicznych. Sadząc na tych gruntach las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. 
Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy, jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne.
Pomoc na zalesianie obejmuje:
a) wsparcie na zalesienie 
b) premię pielęgnacyjną 
c) premię zalesieniową 
Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha.
Premia zalesieniowa nie jest wypłacana w przypadku zalesiania gruntów innych niż rolne.
Rolnik ubiegający się o przyznanie pomocy na zalesianie, jeszcze przed złożeniem w biurze powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie, powinien posiadać plan zalesienia, który zawiera wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia uprawy leśnej.
Szczegóły na stronach ARiMR.
(red)
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności