Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych również dla producentów drobiu?

Podlaska Izba Rolnicza  wnioskuje do Krajowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie działań umożliwiających uzyskanie pomocy w ramach działania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Obszary A-D) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na operację dotyczącą również konwencjonalnego chowu drobiu (w szczególności gęsi, kaczek, perliczek).

– Obecnie producenci rolni utrzymujący drób prowadzą gospodarstwa jako dział specjalny produkcji rolnej i są wykluczeni z możliwości korzystania z działań takich jak Modernizacja gospodarstw rolnych czy Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Konwencjonalni hodowcy drobiu czują się poszkodowani i dyskryminowani. Pominięcie branży drobiarskiej w PROW 2014-2020 znacznie ogranicza ich możliwości inwestowania w nowoczesny sprzęt i urządzenia, co może spowodować w przyszłości problemy z konkurencyjnością produkcji polskiej branży drobiarskiej – uzasadnia Mirosław Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Ponadto producenci drobiu z Podlasia postulują, aby prace przy gęsiach uznać jako prace sezonowe. Przyjmuje się, że pracami sezonowymi są prace związane z cyklami przyrody, właściwościami pór roku, warunkami klimatycznymi i atmosferycznymi.

– Naszym zdaniem tego przykładem jest chów gęsi, który jest zdecydowanie pracą sezonową, gdyż jest prowadzony w okresie od marca do listopada. Jako prac o charakterze sezonowym nie powinno się kwalifikować jedynie tych, które mogą być wykonywane przez cały rok (a więc niezwiązanych bezpośrednio z właściwościami pór roku), na które u danego pracodawcy, np. w sezonie zimowym, nie występuje zapotrzebowanie – dodaje prezes PIR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności