Wsparcie finansowe dla kół gospodyń wiejskich

Wsparcie finansowe dla kół gospodyń wiejskich

W tym roku na pomoc dla kół gospodyń wiejskich rząd przeznaczył 40 milionów złotych. Nabór wniosków rozpoczął się 7 maja 2019 r. i potrwa w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 października 2019 roku.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figurują w nim 6992 organizacje tego typu. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osóbinformuje Biuro Prasowe ARiMR.

Jak ustaliliśmy do końca czerwca koła gospodyń wiejskich złożyły 5978 wniosków na łączną kwotę ponad 20,6 mln zł. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, od tego roku mogą powstawać nie tylko na wsiach. Po zmianie przepisów mogą one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Opracował: Samuel Skrzysz
Źródło: ARiMR