Wsparcie dla spółdzielni rolniczych

Pod patronatem Wiadomości Rolniczych Polska 7 października w siedzibie resortu rolnictwa w Warszawie Krajowa Rada Spółdzielcza, wspólnie z Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej w UE (COGECA) i Cooperatives Europe zorganizowała konferencję pod hasłem:,,Środki wsparcia dla organizacji producentów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej: Możliwości spółdzielni rolniczych’’.

W trakcie obrad, w których uczestniczyli przedstawiciele spółdzielczości rolniczej z całej Polski oraz instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa dyskutowano na temat skutecznego wykorzystania przez spółdzielnie rolnicze instrumentów unijnej polityki rolnej. Jak poskreślali w swoich wystąpieniach prelegenci spółdzielczość rolnicza jest bardzo dobrą drogą dla rozwoju rolnictwa, co szczególnie widać w naszym kraju na przykładzie branży mlecznej. Dlatego nasz rząd powinien wspierać rozwój spółdzielczości rolniczej i zapewnić środki finansowe ma wzmocnienie i tworzenie polskich organizacji producenckich. Należy wzmocnić status spółdzielczości w Polsce, a sami spółdzielcy powinni uczyć się sprawnego zarządzania, znajomości reguł rynkowych i umiejętności wykorzystania korzystnej pozycji wśród konkurentów.

Dziś, bowiem, jak zaznacza Stanisław Kalemba, były minister rolnictwa i zwolennik rozwoju ruchu spółdzielczego w Polsce rozwój tylko sprawne zarządzanie marketingowe, będące swoistą filozofią prowadzenia biznesu, pozwala dostosować działalność spółdzielni do zmiennego otoczenia rynkowego, umożliwia efektywne współzawodnictwo na rynku i zapewnia rozwój polskim spółdzielniom.

Na tworzenie nowych grup i organizacji producentów udzielane będzie wsparcie z środków PROW 2014-2020. Ponadto grupy i organizacje producentów oraz ich związki i zrzeszenia mają możliwość uzyskania wsparcia inwestycyjnego w ramach PROW 2014-2020, a także mogą wnioskować o wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw. Krajowa Rada Spółdzielcza zachęca rolników do tworzenia spółdzielczych grup i organizacji producentów, bo w pojedynkę trudno sprostać wciąż rosnącym wymogom rynkowym. Działalność, bowiem w formie spółdzielczej sprzyja poprawie dochodowości gospodarstw rolnych i większej stabilności działania na rynku.

Zdaniem Krajowej Rady Spółdzielczej w naszym kraju konieczne są dalsze intensywne działania wspierające gospodarcze organizowanie się rolników oraz upowszechnienie wykorzystania doświadczeń krajów Zachodniej Europy, w których zdecydowana większość rolników jest członkami spółdzielni rolniczych o znaczącym potencjale gospodarczym, tworzących silne związki spółdzielcze, aby wspólnie sprostać wymogom rynku.

W ocenie Christiana Pèes, a przewodniczącego Cogeca spółdzielnie umożliwiają rolnikom prowadzenie wspólnej sprzedaży towarów i uzyskanie za nie lepszych cen, tak, aby mogli oni liczyć na rentowność w przyszłości. Wobec coraz większej konkurencyjności na rynkach rolnicy będą musieli przyłączyć się do spółdzielni i osiągać lepsze wyniki gospodarcze.