Wsparcie dla producentów drobiu jest konieczne

Charles Bourns, nowo wybrany przewodniczący grupy roboczej „Jaja i drób” Copa i Cogeca, który sam jest producentem drobiu, wystosował zdecydowany apel o wsparcie dla producentów drobiu z UE, którzy zmagają się ze skutkami ptasiej grypy, mówiąc, że należy szybko znaleźć rozwiązanie dla tego problemu.

W naszych producentów drobiu, którzy zainwestowali w obiekty chowu na wolnym wybiegu, mocno uderzyły skutki ptasiej grypy. Jednym z moich priorytetów podczas tej dwuletniej kadencji będzie rozwiązanie tego problemu oraz znalezienie wyjścia z podobnych sytuacji w przyszłości. Należy wprowadzić więcej elastyczności do aktualnie obowiązujących zasad w UE, by wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się takiej epidemii. Ceny jaj i drobiu plasują się poniżej pięcioletniej średniej. Rok 2017 najprawdopodobniej będzie trudnym rokiem ze względu właśnie na ptasią grypę oraz spadek eksportu do Japonii, jeśli żadne działania nie zostaną podjęte – mówi Charles Bourns.

Przewodniczący grupy roboczej „Jaja i drób” Copa i Cogeca zwrócił uwagę także na fakt, że szczep H5N8 ptasiej grypy, przyniesiony przez ptaki migrujące, sprawił, że 80% kur niosek z wolnego wybiegu musi być trzymanych w pomieszczeniach, by uniknąć zakażenia. Strategia ta odniosła sukces. Aczkolwiek, aktualne zasady zezwalają na przetrzymywanie kur niosek w pomieszczeniach jedynie przez 12 tygodni. Po upływie tego terminu ich jaja zostaną zdeklasowane z oznaczenia z wolnego wybiegu na jaja z produkcji ściółkowej, przez co w najbliższych miesiącach konsumenci będą mieli bardzo ograniczony dostęp do jaj z wolnego wybiegu.

Wraz z przedstawicielami naszych organizacji członkowskich w łańcuchu żywnościowym, Copa i Cogeca zaapelowały do Komisji Europejskiej o przyjęcie odstępstwa dla stad chowanych na wolnym wybiegu, które pozostawały w pomieszczeniach zamkniętych przez ponad 12 tygodni ze względu na występowanie ptasiej grypy, by mogły one utrzymać swój status chowu na wolnym wybiegu przez trochę dłuższy okres, gdyż rolnicy, którzy zainwestowali w obiekty chowu na wolnym wybieg znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Do tej pory Komisja odrzucała nasze postulaty. Jesteśmy jednak gotowi na dalsze poszukiwania rozwiązania. Nawołujemy Komisję do podjęcia szybkich działań, z korzyścią dla rolników oraz dla konsumentów – dodaje Bourns.

Copa – Cogeca apeluje również do Komisji o podjęcie negocjacji z krajami spoza UE, które na chwilę obecną nie uznają unijnej zasady regionalizacji, zgodnie z ustaleniami Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i upewnienie się, że nałożone zakazy będą obejmować jedynie regiony, w których pojawiły się ogniska choroby. Zdaniem Copa – Cogeca jednostronne zakazy są nie do przyjęcia. Jest to szczególnie istotne w związku z korzystnymi prognozami dla branży drobiowej, gdyż oczekuje się wzrostu konsumpcji o 1,7% w 2017 r., nawet jeśli wzrost ten będzie wolniejszy niż w 2016 r.

Źródło: Copa – Cogeca