Wsparcia na zwalczanie ASF ciąg dalszy

Minister rolnictwa, Marek Sawicki podkreśla, że wsparcie dla producentów wieprzowiny płynie już od zeszłego roku, a w tym i kolejnym popłynie jeszcze szerszym strumieniem.

Rolnicy ze strefy występowania afrykańskiego pomoru świń nie są zostawieni sami sobie, a od zeszłego roku otrzymują pomoc finansową – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki – W tym roku na same odszkodowania i rekompensaty rząd przeznaczył 13 mln zł. Takie wsparcie będzie kontynuowane także w kolejnych latach – dodaje.

ASF w Polsce wykryto w lutym ub.r. Miesiąc później już, na wniosek ministerstwa rolnictwa, Komisja Europejska postanowiła wprowadzić nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny. Na tej podstawie, polski rząd mógł przyznać producentom znajdującym się w strefie z ograniczeniami weterynaryjnymi pomoc finansową z tytułu uboju i sprzedaży świń. Do tej pory, ARR wypłaciła już 6,9 mln zł na ten cel. Wsparcie objęło 49,1 tys. sztuk świń. 

Komentując ostatni raport NIK-u dotyczący walki z ASF minister Marek Sawicki zauważył, że: – Najwyższa Izba Kontroli mówi, że strefa z ograniczeniami była zbyt duża. Ale z drugiej strony tylko rolnicy, którzy produkowali w tej dużej strefie mieli okazję skorzystać z rekompensat przy wykupie trzody chlewnej. W momencie kiedy przeanalizowaliśmy stan zagrożenia i sposób panowania nad ASF, udało się nam wynegocjować z Komisją Europejską zawężenie tej strefy. Ale gdyby ta strefa pierwotnie była taka mała, co najmniej połowa rolników, którzy uzyskali rekompensaty przy wykupie świń w trakcie zwalczania tej choroby, w pierwszych kilku miesiącach jej występowania, takiej rekompensaty by nie otrzymało.  A przypomnę, że rok 2014 był rokiem obniżenia cen wieprzowiny, nie tylko w regionie wystąpienia choroby ASF, ale w całej Polsce i w całej Unii Europejskiej. Rolnicy z kujawsko-pomorskiego, Warmii i Mazur, czy z województwa wielkopolskiego otrzymywali podobne ceny za trzodę chlewną, jak rolnicy z województwa podlaskiego, ale już nie uzyskiwali dopłaty za odebraną trzodę chlewną. Więc z punktu widzenia interesów rolników ustalenie szerokiej strefy było korzystne – tłumaczył minister Sawicki.

Przypomniał on również, że w tym roku rozpoczęła się realizacja programu bioasekuracji, którego celem jest walka z ASF. – Na program odszkodowań i rekompensat dla rolników przeznaczymy tylko w tym roku 13 mln zł, a w dwóch kolejnych latach będzie to kwota 16,1 mln zł – wyjaśnił.

Minister Marek Sawicki powołał podsekretarza stanu w MRiRW Tadeusza Nalewajka na koordynatora działań służb, inspekcji i organizacji społecznych. Będzie ona miał za zadanie usprawnić system wymiany informacji oraz skoordynować działania instytucji, które są odpowiedzialne za realizację zadań mających na celu łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych wystąpienia ASF oraz ograniczenie ryzyka rozprzestrzenienia się tej choroby.