WRP Biznes – Luty 2013, spis treści

  Nowy numer WRP Biznes już na naszej stronie. Poniżej lista artykułów z zajawkami. Zapraszamy do lektury pod adresem www.wrp.pl/wrp_biznes01

  s3. Lider w rolnictwie: Zbożowy płodozmian

  Choroby odglebowe w uprawie warzyw stanowią często poważny problem, z którym borykają się producenci. Prowadzi to w wielu wypadkach do znacznych strat w plonie lub wręcz ograniczenia uprawy. Jednym ze sposobów unikania takich zagrożeń jest prawidłowo prowadzony płodozmian zbożowy w uprawie warzyw gruntowych.

  s4. Zalety zachowawczej uprawy roli

  Tradycyjna uprawa roli, której podstawowym zabiegiem jest orka, stanowi najbardziej energo- i pracochłonny element agrotechniki. Szacuje się, że pochłania, w zależności od gatunku uprawianej rośliny i warunków siedliskowych, 30–60% całego nakładu paliwa zużywanego w technologii produkcji danej rośliny, a jej udział w nakładach pracy waha się od 20 do 40%.

  s5. Niechemiczne metody zwalczania chorób

  Podobnie, jak w przypadku zachwaszczenia, w programie integrowanej ochrony zbóż przed chorobami bardzo ważną rolę spełnia racjonalne zmianowanie. Jego zadaniem jest przede wszystkim ograniczenie występowania chorób przenoszonych na resztkach pożniwnych.

  s6. Nowoczesne przechowywanie zbóż

  Powszechnie jako magazyny ziarna stosowane są pojedyncze silosy lub baterie silosów składające się z kilku, a nawet kilkunastu silosów. Są to zbiorniki w kształcie walca lub wieloboku, o wysokości kilkakrotnie większej od średnicy lub innego wymiaru liniowego, charakteryzującego wielkość podstawy.

  s7. Etery – dodatki do paliw

  Biopaliwa, to paliwa uzyskane z przetwarzania organicznych substancji – roślin, zwierząt lub z odpadów wyniku biotransformacji. Zarówno silniki diesla, jak i benzynowe mogą być zasilane paliwami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych.

  s8. Przedsezonowy test siatek

  Gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła mlecznego i mięsnego oraz innych zwierząt, w których diecie znajduje się zielonka z traw przygotowują się do nadchodzącego sezonu. Zaopatrzenie w folię, siatkę i sznurek jest nieodzowną czynnością.

  s9. Walory smakowe wieprzowiny

  Spożycie wieprzowiny, w porównaniu z mięsem innych gatunków zwierząt, jest w UE relatywnie wysokie i w przeliczeniu na jednego mieszkańca waha się od 25 do 63 kg. Statystyczny Polak rocznie konsumuje ok. 41,2 kg mięsa wieprzowego.

  s10-11. Dietetyczna wieprzowina

  Jak wskazują doświadczenia szeregu krajów, wraz ze wzrostem świadomości oraz dobrobytu mieszkańców, z roku na rok będzie rosło zapotrzebowanie na certyfikowane mięso, w tym wieprzowe, to znaczy na mięso nieprzetłuszczone, o zwiększonej trwałości, przydatności kulinarnej i przetwórczej oraz wyjątkowym smaku.

  s12. Grupowe kojce – obowiązkowe!

  Zgodnie z zapisami dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, od 1 stycznia 2013 r. w UE obowiązuje zakaz utrzymywania loch i loszek prośnych w kojcach pojedynczych.

  s13. Świeże mleko z mlekomatu

  Świeże mleko, prosto od krowy można kupić w ścisłym centrum wielu miast w Polsce – to nie fikcja, ale rzeczywistość. Umożliwiają to mlekomaty – automaty do sprzedaży mleka prosto od krowy, niepasteryzowanego i bez konserwantów.

  s14. Mniej działań PROW, za to zintegrowane

  O tym jaka będzie możliwość realizacji pomysłów na wiejski biznes zależy w dużej mierze od środków z budżetu unijnego. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 nastąpią zmiany w zakresie i formie wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

  s15. Prywatyzacja Polskiego Cukru

  Zgodnie z harmonogramem prywatyzacja plantatorsko-pracownicza Krajowej Spółki Cukrowej powinna zakończyć się w I kwartale przyszłego roku. Teraz spółka czeka na wycenę Skarbu Państwa. Eksperci twierdzą, że przyjętych zasad nie powinno się już zmieniać, tym bardziej, że jest to już kolejne podejście do prywatyzacji cukrowego giganta. Trzeba jednak zabezpieczyć spółkę przed wrogim przejęciem.

  s16. Finansowanie samorządów

  W przyszłym okresie finansowania mogą wystąpić problemy dotyczące absorpcji przez samorząd środków unijnych. Samorządy nie będą w stanie skonsumować funduszy unijnych na wiejskie inwestycje. Wynika to z obciążenia zobowiązaniami zaciągniętymi na realizację inwestycji w latach 2007–2013 oraz kosztami utrzymania zrealizowanych inwestycji.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
  Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
  Please enter your name here
  Please enter your comment!

  Polityka Prywatności