Wróci 8-procentowa stawka VAT na nasienie?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wystąpił do  Ministra Finansów o zmianę przepisów w celu uwzględnienia w rozporządzeniu Ministra Finansów, wydawanym na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z póżn. zm.), preferencyjnej stawki na nasienie bydlęce i pozostałe o kodzie CN 051 1 10 00, tj. w wysokości 8%.

Uzasadniając swoją prośbę, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że podwyższenie stawki podatku na nasienie bydlęce i pozostałe z 8% do 23 % nie ma uzasadnienia w świetle konieczności doskonalenia populacji zwierząt gospodarskich. Sztuczne unasienianie jako technika rozrodu (podstawowa u bydła i Świń) pozwala na szerokie wykorzystywanie nasienia reproduktorów o najwyższej wartości hodowlanej oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, które mogą towarzyszyć kryciu naturalnemu.

– Resort rolnictwa wyraża nadzieję, że Minister Finansów, którego zakres działań obejmuje sprawy dot. podatku VAT, w tym wysokość obowiązujących stawek VAT, uwzględni argumentację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zmieni przepisy, w taki sposób, aby możliwe było stosowanie  podatku VAT w wysokości 8% na nasienie bydlęce  i pozostałe w ramach kodu CN 051 1 10 00  – mówi Magdalena Zasępa, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej w MRiRW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności