Wraca problem nierzetelnego kwalifikowania obszarów objętych klęską suszy.

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej po raz kolejny zgłasza Ministrowi Rolnictwa i rozwoju Wsi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu problem nierzetelnego kwalifikowania obszarów objętych klęską suszy.

W poprzednich naszych stanowiskach zwracaliśmy uwagę na zbyt małą liczbę stacji meteorologicznych, których dane nie oddają rzeczywistego obrazu prognozowanego obniżenia plonów na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W bieżącym roku, na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ogłoszono klęskę suszy na części terenów niektórych województw. Ani samorządy, a tym bardziej rolnicy, nie znają uzasadnienia dlaczego obszary niektórych gmin zostały objęte suszą, a sąsiednie, szczególnie na lżejszych glebach nie, tym bardziej, że z pomiarów ich stacji wynika, że opadów w okresie  maj – czerwiec 2019 roku nie było lub były one znikome – mówi Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Zarząd ZGW RP postuluje do resortu rolnictwa  o pilną weryfikację obszarów objętych suszą w bieżącym roku, tym bardziej, że część rolników przystąpiła już do żniw.  Zdaniem ZGW RP konieczne jest też  zwiększenie liczby stacji pomiarowych – docelowo po 1 na każdą gminę oraz zmiana  powoływania komisji szacujących straty w uprawach, na członków składających się z przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Ośrodków Doradztwa Rolniczego , Izb Rolniczych oraz do pomocy pracowników urzędów gmin.  Ważne jest równie  ustalenie wynagrodzeń dla członków komisji z jednoczesnym delegowaniem obowiązków finansowania komisji przez wojewodów.  Ponadto  odstąpienia od zmniejszania wysokości subwencji wyrównawczej w związku z umorzeniami przez gminy  podatków lokalnych wynikających z wystąpienia klęski.

Źródło: ZGW RP

Opracował: Samuel Skrzysz