WPR: na razie bez większych zmian

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, przyjęto porozumienie dotyczące zmian Wspólnej Polityki Rolnej. Przegląd WPR trwał rok, od 20 listopada 2007 do 20 listopada 2008. Do konkluzji Przeglądu WPR wpisano zobowiązania Komisji Europejskiej do przygotowania w najbliższym czasie planu wyrównywania płatności bezpośrednich po 2013 roku.

Polska uzyskała dodatkowe środki na ten cel, ale nie takie, jakich się spodziewała. Zamiast 760 mln euro, dostaniemy 90 mln euro.
Utrzymane zostaną płatności do owoców miękkich. Wydłużono także możliwość stosowania uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich do końca 2013 r. Do 2012 r. utrzymane zostały dopłaty do produkcji lnu, konopi na włókno, skrobi ziemniaczanej itd.

Polska otrzymała także dodatkowy czas na pełne dostosowanie się do wymogów cross -compliance. Komisja Europejska postanowiła, że kryteria dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszania niektórych chorób zwierząt i zdrowotności roślin wejdą w życie od 2011 roku. Natomiast wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt zaczną obowiązywać u nas od 2013 r.

Polska uzyskała także nowe możliwości rozwoju sektora mleczarskiego poprzez decyzje dotyczącą dodatkowego stopniowego zwiększania kwot mlecznych corocznie do 2013 r., łącznie o ok. 5,5%.

MS/WRP