Wpływ wspólnej polityki rolnej na zasoby naturalne – konsultacje społeczne KE

9 lipca  Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie wpływu wspólnej polityki rolnej (WPR) na zasoby naturalne, w tym różnorodność biologiczną, glebę i wodę.

Konsultacje  te mają na celu zebranie informacji od zainteresowanych stron i obywateli na temat skuteczności, wydajności i przydatności obecnych narzędzi WPR związanych z zasobami naturalnymi, a także ich spójności z działaniami UE w innych obszarach oraz wartości dodanej wdrażanych narzędzi na poziomie UE.

Zainteresowane strony, takie jak przedstawiciele sektora rolno-spożywczego i leśnego (w tym rolnicy, dostawcy surowców, przetwórcy i detaliści), a także władze krajowe i regionalne, usługi doradcze, organizacje pozarządowe, a także ogół społeczeństwa mają 15 tygodni na wniesienie swoich uwag.

Konsultacje społeczne obejmują już opublikowane badania dotyczące różnorodności biologicznej i wody, a także trwające badanie wspierające ocenę gleby. Wszystkie zostaną następnie uwzględnione w nadchodzącym sprawozdaniu Komisji (dokumencie roboczym służb Komisji), które oceni wpływ WPR na zasoby naturalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności