Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich

Komisja Europejska 18 lutego opublikowała badanie dotyczące wpływu wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-ekonomicznym.

Za pomocą różnych środków i instrumentów wspólna polityka rolna (WPR) może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego oraz poprawy integracji społeczno-ekonomicznej i społecznej. Jednak wyniki znacznie się różnią, w zależności od cech regionów wiejskich oraz wyboru środków i instrumentów politycznych. Są to jedne z ustaleń badania wspierającego ewaluację wpływu WPR na rozwój terytorialny obszarów wiejskich: aspekty społeczno-ekonomiczne, opublikowane dziś przez Komisję Europejską.

– Studium to wraz z odpowiedziami na pytania dotyczące WPR w ramach konsultacji społecznych dotyczących długoterminowej wizji obszarów wiejskich, przyczyni się do oceny wpływu WPR na rozwój terytorialny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społeczno-ekonomicznych – informuje Komisja Europejska.

Pokazuje też skuteczność, wydajność, spójność, przydatność i wartość dodaną WPR dla UE w odniesieniu do jej celu politycznego, jakim jest zrównoważony rozwój terytorialny.

Ważnym celem Wspólnej Polityki Rolnej UE jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego poprzez szereg środków mających na celu zmniejszenie luki dochodowej między sektorem rolnym a innymi sektorami gospodarki. Wsparcie rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, wzrostu, ograniczania ubóstwa i włączenia społecznego na obszarach wiejskich jest finansowane głównie w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich UE. Płatności bezpośrednie dla rolników i wspólna organizacja rynku również przyczyniają się do utrzymania zróżnicowanego sektora rolnego i zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności