Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na glebę

Uprawy rolne zimą

Komisja Europejska 4 lutego opublikowała badanie dotyczące wpływu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na glebę.

Raport ten wraz z wynikami konsultacji społecznych na temat zasobów naturalnych, a także ustaleniami wcześniej opublikowanych badań pomocniczych dotyczących bioróżnorodności i wody, przyczyni się do wspólnej oceny wpływu WPR na różnorodność biologiczną, glebę i wodę. Jak podkreśla KE wyniki te pokazują skuteczność, wydajność, spójność, przydatność i wartość dodaną WPR dla UE w odniesieniu do jej wpływu na zasoby naturalne.

Dzięki Wspólnej Polityce Rolnej istnieją wymogi dotyczące ograniczenia stosowania środków ochrony roślin poprzez wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz zakaz ich stosowania na obszarach proekologicznych objętych płatnościami z tytułu zazieleniania. Ponadto zasada współzależności przyczyniła się do ograniczenia stosowania nawozów w strefach szczególnie wrażliwych na azotany. Są to jedne z ustaleń badania wspierającego ocenę wpływu WPR na zrównoważone gospodarowanie glebą, opublikowanego 4 lutego  przez Komisję Europejską.

Badanie to wykazało również, że WPR umożliwiła długoterminowe zmiany w praktykach rolników, promując wdrażanie praktyk korzystnych dla gleby, takich jak międzyplony, rośliny okrywowe i uprawy wiążące azot.

Natomiast jeśli chodzi o erozję gleby, badanie podkreśla, że ​​środki WPR przyczyniły się do jej ograniczenia. Jednakże postęp był ograniczony w latach 2010–2016, co sugeruje, że należy wzmocnić wysiłki na rzecz ograniczenia erozji gleby, w szczególności na obszarach, na których ryzyko erozji gleby jest wysokie. W badaniu stwierdzono również, że wkład WPR w łagodzenie zagrożeń dla gleby zależy od wyborów wdrożeniowych na szczeblu państw członkowskich lub regionalnym.

Samuel Skrzysz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności