Wpłaty na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw

Przypominamy, iż przedsiębiorcy będący płatnikami podatku od towarów i usług (VAT), prowadzący działalność w zakresie wytwarzania owoców i warzyw – czyli ogrodnicy, zobowiązani są do przekazywania kwartalnych wpłat na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw.

Wysokość zobowiązania należy wykazać w deklaracji składanej Prezesowi Agencji Rynku Rolnego za pośrednictwem Oddziałów Terenowych Agencji. Deklarację składa się kwartalnie, wpłaty na fundusz też dokonuje się kwartalnie.
Celem ustanowionych funduszy jest promowanie i wspieranie wzrostu spożycia polskich produktów rolno-spożywczych, zarówno na rynkach krajowych jak i europejskich. Fundusze mają służyć poprawie jakości konsumowanych produktów, pozwolą na rozwój rynków zbytu, jak i sprzyjać mają konsolidacji branżowej.
Fundusz Promocji Owoców i Warzyw wspiera:
  • działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach owoców lub warzyw oraz ich przetworów,
  • działania mające na celu promocję spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów, w szczególności przez dzieci i młodzież,
  • udział w wystawach i targach związanych z produkcją owoców lub warzyw oraz ich przetworów lub przetwórstwem owoców lub warzyw,
  • badania rynkowe dotyczące spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów,
  • badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości owoców lub warzyw oraz ich przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,
  • szkolenia producentów i przetwórców owoców lub warzyw,
  • działalność krajowych organizacji branżowych zajmujących się problemami rynku owoców lub warzyw.
Obliczenie kwoty należnej do wpłaty polega na wyliczeniu 0,1% wartości sprzedaży netto z każdej faktury sprzedaży oddzielnie (nie można zsumować wartości sprzedaży netto i obliczyć x 0,1% tylko należy przeliczać każdą fakturę oddzielnie). Obliczoną z każdej faktury kwotę należy zaokrąglić do pełnej złotówki od 0,50 w górę, poniżej czyli od 0,49 w dół. Następnie należy zsumować wyliczenia z każdej faktury w kwartale i powstanie kwota zobowiązania.
Kwotę tę należy wpłacić do 25 dnia miesiąca po kwartale na odpowiedni rachunek Agencji Rynku Rolnego.
(wrp.pl)
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności