Wołowina w dobrej cenie

W Polsce w dniach 4–10 grudnia przeciętna cena zakupu żywca wołowego (według danych ZSRIR MRiRW) ukształtowała się na poziomie 6,81 zł/kg, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej.

Jednocześnie żywiec ten, jak podkreśla Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa, był o 2% droższy niż przed miesiącem i o 6% droższy niż w analogicznym okresie 2016 r.

– Kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano średnio po 13,99 zł/kg, o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ćwierci wołowych była również o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 7% wyższa niż przed rokiem – informuje KOWR.

Źródło: KOWR