Wnioskują o zwolnienie z odprowadzania podatku rolnego

Lubuska Izba Rolnicza w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią korona wirusa oraz bardzo dużym prawdopodobieństwem wystąpienia trzeci rok z rzędu klęski suszy, zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z prośbą o pilną pomoc gospodarstwom rolnym poprzez zwolnienie rolników z obowiązku odprowadzenia II raty podatku rolnego.

– Skoro możliwe jest umorzenie podatku rolnego na indywidualny wniosek rolnika, to w naszej ocenie trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstw wywołana narastającą suszą oraz nowym nieszczęściem, jakim jest pandemia koronawirusa, jest dostateczną przesłanką ku temu, by rolnicy taką pomoc otrzymali odgórnie, z inicjatywy Państwa. Z naszych informacji wynika, iż wiele gmin chciałoby skierować taką formę pomocy ku swoim mieszkańcom, jednakże byłoby to złamaniem dyscypliny finansowej. Zwracamy się zatem do ministra rolnictwa o pilne uruchomienie procedur prawnych umożliwiających podjęcie samorządom gminnym zwolnienie rolników z podatku rolnego, tak, by ta forma pomocy odbyła się zgodnie z literą prawa. Mając świadomość, jak istotne dla budżetów gmin są środki pochodzące z podatku rolnego, brak ich wpływu z gospodarstw rolnych, należałoby zrefundować ze środków finansowych pochodzących z budżetu Państwa RP – uzasadnia Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

W ocenie samorządu rolniczego sytuacja wielu lubuskich gospodarstw rolnych jest bardzo trudna i z pewnością lawinowa liczba indywidualnych wniosków o umorzenie podatku rolnego jest tylko kwestią czasu.

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia o strumieniu pomocy skierowanej do rolników. My, zwracamy się o jego rozszerzenie, o możliwość wsparcia i udzielenie realnej pomocy, poprzez zwolnienie z daniny na rzecz państwa, jaką jest podatek rolny. Nie, na indywidualny wniosek rolnika, nie, po przedstawieniu okoliczności związanych z sytuacją podatnika, bo dziś, w trudnych okolicznościach znalazł się każdy rolnik – dodaje Myśliwiec.

Źródło: LIR

Opracowali: Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności